MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş.

EĞİTİM

Zoom
Petrol  ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale Eğitimleri


“PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VE TATBİKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI GENELGE 2010/4” Kapsamında altı ayda bir gerçekleştirilen eğitimlerdir.
 
Genelge kapsamında Kıyı Tesislerinde görevli olan personelin alması zorunlu olan ve 5 yıl geçerliliği devam eden OPRC ve HNS eğtimleri Seviye 1 ve Seviye 2-3 olarak bir eğitim programı ile tesislere sunulur.

Masabaşı çalışmalarından, Uluslararası Hukuk boyutlarına, döküntünün toplanması, güvenli bir şekilde muhafazası ve bertarafına kadar olan sürecin tamamının anlatımı, teorik bilgileri ve Acil Müdahale esnasında kullanılan ekipmanlar bu eğitimler kapsamında gösterilmektedir.


Konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayın..